Werdykt konkursu poezji im. H.Cyganika „W Dolinie Popradu”

Komisja konkursu poezji im. H.Cyganika „W Dolinie Popradu” w składzie:

Andrzej Dębkowski – poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca, autor szkiców i esejów krytycznoliterackich. Redaktor prowadzący ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Kulturalna”. Laureat kilkudziesięciu konkursów literackich, wielu nagród i wyróżnień. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i członek Komisji Kwalifikacyjnej ZLP.

Dr Agnieszka Kania polonistka, literaturoznawczyni, autorka podęczników i książek naukowych, a także publikacji dydaktycznych. Uczestniczka zajęć w ramach Studium Literacko-Artystycznego UJ, organizatorka eliminacji i jurorka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Pracuje w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Lubi podróżować, jest oczarowana Starym Sączem.

Kamil Cyganik – nauczyciel języka polskiego w Liceum Montessori w Krakowie, współpracuje też z Uniwersytetem Dzieci. Trener mnemotechnik. Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące motywowania (szczególnie chłopców) do nauki. Laureat Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa, autor zbioru fraszek będących podsumowaniem 2021 roku, publicysta, animator muzyczny, od lat związany z nowosądeckim „Świętem Dzieci Gór”. Ojciec trojga dorosłych już dzieci.

Po długich obradach zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I miejsce – MIROSŁAW KOWALSKI (godło: Śleboda)

II miejsce – TADEUSZ KNYZIAK (godło: Bystry)

III miejsce ŁUKASZ WILCZKOWSKI (godło Tamaryszek)

Nagroda specjalna Burmistrza za wiersz dotyczący Starego Sącza – KATARZYNA HUDY (godło: Boso)

Jury postanowiło również przyznać Wyróżnienie Specjalne za wiersz poświęcony patronowi konkursu Henrykowi Cyganikowi. Nagroda – tom „Wiersze wszystkie” Wisławy Szymborskiej oraz bon na 100 zł do Empiku otrzymuje – WANDA ŁOMNICKA-DULAK (godło: Górolka).

Wszystkim, którzy przysłali swoje prace na konkurs serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41