W Starym Sączu trwa 44. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Mottem tegorocznej edycji jest IMAGO.

W Starym Sączu trwa 44. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Mottem tegorocznej edycji jest IMAGO.

 • Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnych zwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która sięga zaledwie romantyzmu. Wcześniej, przez długie wieki, pisanie muzyki było postrzegane bardziej jako rzemiosło, w którym za zaletę uważano raczej trzymanie się reguł niż ich przekraczanie. Tym bardziej fascynują nas kompozytorzy, którzy śmiało wyznaczali nowe szlaki, i ut-wory zdradzające nieprzeciętną dozę fantazji. Do tych aspektów odwołuje się myśl przewodnia 44. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Ale Imago to również inspiracje pozamuzyczne, jak w przypadku Sonat misteryjnych Bibera czy Pór Roku Vivaldiego; te ostatnie pochodzą zresztą ze zbioru, któremu kompozytor nadał znaczący tytuł „Spór harmonii i wyobraźni”. To również zadanie dla nas, współczesnych słuchaczy, od-biorców dzieł powstałych przed kilkoma wiekami. Możemy zatrzymać się na kunsztowności ornamentacji, ale możemy też odkryć pod instrumentalnym opracowaniem wokalny oryginał. Dzięki naszej wyobraźni odnajdujemy w sztuce historię, tradycję, ale i bliskie nam emocje i obrazy.
 • Program 44.SFMD

 • środa 29 czerwca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30 – Inauguracja Festiwalu
   Biber – Sonaty Misteryjne
   Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – skrzypce
   Eero Palviainen – lutnie
   Aleksander Mocek – klawesyn, organy
 • czwartek 30 czerwca, Stary Sącz, Sala Parafialna kościoła św. Elżbiety, godz. 19.30
   Quasi una fantasia
   Katarzyna Drogosz – fortepian
 • piątek 1 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
   W stylu fantastycznym
   Quirine van Hoek – skrzypce
   Cassandra Luckhardt – viola da gamba
   Pieter Dirksen – klawesyn
 • sobota 2 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
   Neshima
   Orí Harmelin – lutnia, teorba
 • niedziela 3 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19.30
   Spór harmonii i wyobraźni
   Gottfried von der Goltz – skrzypce
   Wrocławska Orkiestra Barokowa
   Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
 • Każdego dnia o godz. 17.00 zapraszamy do Ogródka Festiwalowego (na dziedzińcu CKiS w Starym Sączu ul. Kopernika 1) wprowadzenie do koncertu i spotkanie z artystami.
 • Koncerty zaplanowane na środe (29.VI), piątek (1.VII) i niedzielę (3.VII) będą transmitowane online na kanale Youtube festiwalu.
 • Więcej informacji o festiwalu: www.ckis.wstarymsaczu.pl
 • Śledź nas również na

  Centrum Kultury i Sztuki
  W staryM sączu

  Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

  tel. 18 446 16 41