Poszukujemy pracowników!

Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu organizator wielu renomowanych imprez i podmiot prowadzący Galerię sztuki Współczesnej IMO Galeria otwiera rekrutację pracowników.

W chwili obecnej ogłaszamy rekrutację i oczekujemy (do 5 listopada 2022 r) na zgłoszenia kandydatów na stanowiska:

1. Kierownik/Kierowniczka galerii sztuki współczesnej IMO Galeria w Starym Sączu (cały etat)

2. Konserwator / Pracownik Techniczny (w zakresie 1/2 do 3/4 etatu)

3. Social Media Ninja (w zakresie 1/2 etatu)

4. Opiekun ekspozycji galerii / pracownik punktu recepcyjno-informacyjnego (weekendy, od 3/5 do 1/2 etatu)

5. Specjalista Audio – Video (w zakresie 1/2 etatu)

Aby przejść do szczegółów ogłoszenia rekrutacyjnego (wymagania, zakres obowiązków, oferowane wynagrodzenie, itp.) należy kliknąć na nazwę stanowiska.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres w.knapik@ckis.wstarymsaczu.pl w terminie do 5 listopada 2022 r.

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zastrzega sobie prawo do:

  • przedłużenia naboru,
  • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w formie wideokonferencji,
  • kontaktowania się w sprawie kolejnych etapów tylko z wytypowanymi kandydatami

    Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.


Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41