Podsumowanie IV edycji Rankingu GLG za 2021

Kapituła Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej zaprasza na uroczyste podsumowanie IV edycji Rankingu GLG za 2021 kiedy? 17 czerwca 2022 ROKU (piątek), godzina 18 gdzie? Galeria IMO, Stary Sącz, ul. Kopernika 1

Oprawę artystyczną gali zapewnią:
  • Leszek Żądło (saksofon),
  • Piotr Bolanowski (piano)
  • gościnnie Irena Michalska (vocal).

Celem Rankingu GLG jest wyróżnianie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku. Inicjatywę stworzyli: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Patronką Rankingu jest pochodząca z Sądecczyzny wybitna aktorka filmowa i teatralna Danuta Szaflarska. Przy ustalaniu listy rankingowej Kapituła bierze pod uwagę artystyczną unikalność dzieła i jego wkład w promowanie Sądecczyzny poprzez związek jej autora/autorki z naszym regionem.


podsumowanie IV edycji Rankingu GLG za 2021

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41