OTWARTY KONKURS NA PLAKAT 10. JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PANNONICA

Organizator Festiwalu Pannonica ogłasza konkurs na projekt plakatu 10.Jubileuszowego Festiwalu Pannonica.

Projekt graficzny plakatu powinien zawierać grafikę autorską, oraz pozostałe elementy obowiązkowe wymienione w regulaminie. Autorska grafika powinna nawiązywać do misji/i charakteru festiwalu (muzyka bałkańska, cygańska, węgierska) lub jego sloganu (Ogień nie muzyka!). Termin nadsyłania prac konkursowych: 18 czerwca 2023.

Nagrody: główna nagroda 3300 zł oraz dwa wyróżnienia po 500 zł.

Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową. Szczególnie wysoko Organizator oceni plakaty aluzyjne prezentujące festiwal Pannonica w formie metafory.

Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

REGULAMIN KONKURSU kliknij tutaj

Obowiązkowe elementy plakatu:

logoPannonica >>> tutaj
kodQRPannonica >>> tutaj
logapartnerzy: logo Małopolska >>> tutaj
logo Sądeckie >>> tutaj
logo Dolina Popradu >>> tutaj
logo Odkryj Beskid Sądecki >>> tutaj
logo Stary Sącz miasteczko z klimatem >>> tutaj

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41