Kultura w sołectwach – wyniki konkursu

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w 2022 r.  „Kultura w sołectwach – edycja piata”

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41