„Inspire Camp w Dolinie Popradu 2023”

„Inspire Camp w Dolinie Popradu 2023” to konkurs dla twórców internetowych (blogerów i youtuberów), który odbywa się w ramach projektu „Wzmocnienie marek turystycznych i produktów sieciujących w Dolinie Popradu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowanego przez Starosądecką Fundację Kultury.


Adres: ul. Kopernika 1,33-340 Stary Sącz
Kontakt: (+48) 666381568 mail.: starosadeckafundacjakultury@gmail.com

Link do formularza:
https://forms.gle/HiHDsLasduPK5FCd7

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41