CKiS wraca do trybu off-line

W związku z IV etapem odmrożenia niektórych sektorów gospodarki został opracowany  szczegółowy plan stopniowego przywracania działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
Etap 1; (28 V – 31 V. 2020) – powrót pracowników do pracy w trybie stacjonarnym  oraz przygotowanie obiektu do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym.
Etap 2; (1 VI do 10 VI.2020) – uruchomienie zajęć i prób w reżimie sanitarnym.
Etap 3; (11 VI do 15 VIII.2020) – uruchomienie niektórych imprez z limitowanym udziałem publiczności (zajęte co drugie miejsce na sali) w nowym reżimie sanitarnym.
Ze względu na konieczność zachowania i kontroli szczególnego reżimu sanitarno-epidemiologicznego i ponoszenie z tego tytułu dodatkowych kosztów w okresie wychodzenia z epidemii do odwołania nie będzie prowadzony wynajem ani udostępnianie sal i obiektów CKiS
podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sesji Rady Miejskiej. Prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach i zapoznanie się z załączonym regulaminem.

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41