„Inspire Camp w Dolinie Popradu 2023”

„Inspire Camp w Dolinie Popradu 2023” to konkurs dla twórców internetowych (blogerów i youtuberów), który odbywa się w ramach projektu „Wzmocnienie marek turystycznych i produktów sieciujących w Dolinie Popradu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowanego przez Starosądecką Fundację Kultury. Adres: ul. Kopernika 1,33-340 Stary SączKontakt: (+48) 666381568 mail.: starosadeckafundacjakultury@gmail.com Link do formularza:https://forms.gle/HiHDsLasduPK5FCd7