Малювання емоціями | Malowane emocjami

„Малювання емоціями” – це дві години занять малювання інтуїцією, зустріч в групі Польща – Україна для миру, спокою і добробуту. «Заняло мені чотири роки, щоб малювати як Рафаель, але вчився все життя, щоб малювати як дитина.»Пікассо.

Може виконати кожна людина на землі незалежно від своїх художніх навичок і знань.

Якщо важко тобі говорити прийди разом малювати. 

Субота, 19.03.2022, 12:00-14:00 в CKiS Старий Сонч.

Веде заняття арт-терапевт Малгожата Ринєвіч.

“Malowane emocjami” – to dwugodzinny warsztat malowania intuicyjnego, spotkanie w kręgu Polsko -Ukraińskim, dla pokoju, spokoju i Dobrostanu. „Zajęło mi cztery lata, żeby malować jak Rafael, ale uczyłem się całe życie, aby malować jak dziecko” /Picasso/

Może wykorzystywać ją każdy człowiek na Ziemi bez względu na umiejętności artystyczne i wiedzę.

Jeśli trudno Ci mówić, przyjdź razem rysować! 

Sobota, 19. 03. 2022 r., godz. 12:00-14:00 w CKiS w Starym Sączu

prowadzi arteterapeutka Małgorzata Ryniewicz

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41