Poszukujemy Kuratora Sztuki

UWAGA: termin nadsyłania zgłoszeń wydłużono do 21 listopada 2020 r

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – organizator renomowanych wydarzeń kulturalnych m.in.:

zatrudni

Kuratora Sztuki

w nowo tworzonej Galerii Sztuki Współczesnej “IMO” w Starym Sączu.

Będąca w końcowej fazie inwestycji Galeria IMO powstająca z udziałem środków z Unii Europejskiej, będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie. Powierzchnia wystawiennicza to 300 m2, w tym główna sala o 220 m2 powierzchni i 8 m wysokości.

Jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe na poziomie magistra nauk humanistycznych lub sztuk plastycznych (m.in: historia sztuki, kulturoznawstwo, kuratorstwo, inne nauki o sztuce), albo w dziedzinie zarządzania kulturą,
 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w pracy w muzeum, galerii lub instytucji pokrewnej oraz masz udokumentowane doświadczenie w zakresie organizowania/koordynowania wystaw i projektów kulturalnych w obszarze sztuk wizualnych,
 • sztuka to Twoja główna pasja, którą chcesz rozwijać i gotów jesteś ją postawić ponad inne wartości,
 • masz misję, by sztuka docierała do każdego, bez względu na poziom wykształcenia, status społeczny czy znajomość nurtów,
 • nie lubisz ograniczeń, za to uwielbiasz od podstaw tworzyć nowe rzeczy; projekty, marki kulturalne oraz potrafisz swoim zapałem zarażać innych, czyli, … jesteś tzw. “Poruszycielem”,
 • jesteś osobą ambitną i odważną, nie boisz się wyzwań,
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (w mowie i piśmie),

…to jest to idealna praca dla Ciebie.

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • współtworzenie (z dyrektorem instytucji) od podstaw koncepcji funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki współczesnej;
 • nadzór i koordynacja prac merytorycznych galerii;
 • tworzenia sygnowanych swoim nazwiskiem wystaw (dwóch w ciągu roku);
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi;
 • koordynowanie redakcji katalogów i innych publikacji;
 • inicjowanie projektów edukacyjnych i popularyzatorskich;
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych oraz kreowanie odpowiedniego wizerunku galerii;
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem zbiorów;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju kolekcji własnej, w tym współpraca z darczyńcami i sprzedawcami.

Oferujemy:

 • atrakcyjna pracę w urokliwym i niepowtarzalnym miejscu;
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Jeśli jesteś gotów/gotowa zacząć nową pracę w zupełnie nowym miejscu od kwietnia 2021 r i wierzysz, że możesz osiągnąć sukces i osobistą satysfakcję, oraz przyczynić się do sukcesu zatrudniającej Cię instytucji, to wykonaj pierwszy krok!


Prześlij e-mailem na adres dyrektor@ckis.stary.sacz.pl w terminie do 21 listopada 2020 r:

 1. swój życiorys
 2. list motywacyjny z koncepcją funkcjonowania galerii, w tym planem zamierzeń wystawienniczych na pierwsze 18 miesięcy (max. 2500 znaków*)
 3. dowolny esej/artykuł poświęcony sztuce swojego autorstwa (2500-4500 znaków*)

W temacie wiadomości wpisz: “Praca – Kurator Sztuki”

*licząc ze spacjami

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zastrzega sobie prawo do:

 • przedłużenia naboru,
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w formie wideokonferencji,
 • kontaktowania się w sprawie kolejnych etapów tylko z wytypowanymi kandydatami

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41