Odmrażamy Sącz Jazz Festival
Korzystając z nie wiadomo jak długiego odmrożenia kultury odmrażamy nasz festiwal, który jak wiecie nie doszedł do skutku w listopadzie.
 
Wystąpią:
 
06. 03 Marek Napiórkowski Trio zamiast Wojciech Karolak Trio – bilety zachowują ważność!!!
 
Szymon Mika Trio
Zawartko / Piasecki
Kasia Pietrzko Trio
Marek Napiórkowski Triop

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41