43 STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Amor et mors

Natchniony autor starotestamentowej Pieśni nad Pieśniami z niezwykłą głębią lakonicznego zwrotu ujął ponadczasowy splot ludzkich doświadczeń: „Jak śmierć potężna jest miłość”. Dalekim echem tych słów jest początek wiersza otwierającego tom Srebrne i czarne Jana Lechonia: „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną, / Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno”. Obydwa te doświadczenia zawsze były chętnie wybieranym przedmiotem artystycznych interpretacji literackich, plastycznych czy muzycznych. Przecinają one sferę sacrum i profanum, często łącząc je ze sobą i obierając człowieka za wspólny mianownik. W każdym przypadku głębia i nośność tej tematyki sprawiała, że wydobywała ona pokłady najsubtelniejszej wrażliwości i kształtowała arcydzieła.

Przedstawienie choćby skromnego reprezentatywnego wyboru kompozycji muzycznych poświęconych miłości i śmierci jest zadaniem niewykonalnym. Podczas 43. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej dokonujemy więc subiektywnej selekcji, starając się zaprezentować niekwestionowane arcydzieła w nowych interpretacjach lub odmiennych wersjach pochodzących z ich epoki obok repertuaru kameralnego, mniej znanego czy wręcz niedawno odkrytego. Proponujemy muzyczne ilustracje ludzkich doświadczeń należących do sfery profanum i ich uwznioślenia w sferze sacrum.

Wszystko to składa się na zróżnicowany i barwny program festiwalu, w ramach którego wystąpią wybitni soliści oraz zespoły polskie i zagraniczne, przypominając i przywracając po wiekach do życia perły sztuki

muzycznej nowożytnej Europy. Zaprezentowane interpretacje staną się jednocześnie okazją do wspólnej – wykonawców i publiczności – inspirowanej artystycznym kunsztem refleksji nad fundamentalnymi doświadczeniami stanowiącymi o głęboko humanistycznej i chrześcijańskiej tożsamości ludzi zakorzenionych w dziedzictwie naszego kontynentu.

Marcin Szelest

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41