Cennik wynajmu sali widowiskowej
Cennik wynajmu sali widowiskowo – kinowej Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23, 33-340 Stary Sącz

– Za tzw. „godzinę sceniczną” kiedy trwają pokazy i występy na scenie kwota wynosi 250 zł plus VAT za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

– Za tzw. „godzinę techniczną” przygotowanie i zakończenie pokazu, prezentacji lub spektaklu cena wynosi 125,00 zł plus VAT za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

– Minimalny koszt wynajmu pomieszczenia ustala się w wymiarze zryczałtowanym 2h sceniczne i 2 h techniczne co odpowiada stawce 750,00 zł plus VAT.

Godziny techniczne naliczane są wyłącznie przed rozpoczęciem i po zakończeniu pokazów/spektakli/występów, przerwy techniczne między pokazami/spektaklami/występami podlegają stawce jak za „godziny sceniczne”.

W cenę wynajmu wchodzi przygotowanie sali do prezentacji lub pokazu tzn. przygotowanie krzeseł, stolików, udostępnienie niezbędnego zasilania energii elektrycznej do prezentacji
w przypadku sprzętu elektronicznego, udostępnienie infrastruktury sanitarnej i szatni.

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41